Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) določa, da je nadzor gradnje objektov obvezen za vse objekte, razen za gradnjo enostavnih objektov. Izkušnje pa kažejo, da je nadzor nadvse koristen tudi pri enostavnih objektih, zato je prav, da o potrebah le tega pred gradnjo vsaj razmislimo.

 

 

 

 

 

Vršimo strokovni gradbeni nadzor nad enostavnimi, manj zahtevnimi in zahtevnimi objekti. Sodelujemo s sodelavci na področju elektro stroke in strojnih instalacij ter ostalih strok in tako nudimo celoten obseg nadzora nad gradnjo. Prav tako tudi spremljamo finančni in terminski plan, ter plan zagotavljanja kakovosti.

gradbeni-nadzor-zunanji

gradbeni-nadzor-notranji