Pri sklepanju nepremičninskih poslov se redno srečujemo z raznimi pravnimi vprašanji oz. problemi. Ker so takšni postopki običajno zelo zahtevni in dolgotrajni vam v našem podjetju nudimo pravno pomoč na vseh poslovnih ravneh. Pri novogradnjah poskrbimo za urejenost in pravno vzdržnost medsebojnih odnosov in dogovorov med:

 • investitorji, izvajalci in podizvajalci, s pravno zavezujočimi in notarsko overjenimi medsebojnimi pogodbami
 • investitorji in kupci, s pravno zaščito tako investitorja kot kupca v primeru kakršnihkoli sporov

Pri nakupu nepremičnine se pogosto srečamo s kupom dokumentacije in raznimi upravnimi postopki. Preverjanje dokumentacije zajema predvsem vpogled v pravno stanje nepremičnine, pri čemer za vas ugotovimo:

 • je nepremičnina že vpisana v zemljiško knjigo
 • bremenijo nepremičnino služnosti, najemi, hipoteke, zemljiški dolgi, predkupne pravic, itd.
 • vsebine vseh morebitnih plomb, ki so vpisane na zemljiškoknjižnih izpiskih za predmetno nepremičnino
 • ostale zadeve, ki bi vas, novega kupca, onemogočale, ali ovirale pri izvrševanju vaše pravice

Če je stanje na nepremičnini čisto in sta pogodbeni stranki pripravljeni na sklenitev posla, poskrbimo za sestavo pogodbe. V primeru, ko to zahteva zakon, ali je zaradi večje varnosti posla primerneje, lahko pogodbo sestavi tudi notar v obliki notarskega zapisa. Za dokončanje prenosa lastninske pravice poskrbimo še za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo na ime kupca, za kar potrebujemo oz. vam prav tako lahko priskrbimo mi:

 • zemljiškoknjižno dovolilo, ki je načeloma vključeno že v pogodbi
 • zemljiškoknjižni predlog in original overjeno pogodbo o prenosu lastninske pravice na nepremičnini

Pravna pomoč pa se pogostokrat potrebuje tudi takrat, ko imamo nepremičnino že zgrajeno oz. kupljeno, zato vam pomagamo tudi pri:

 • vzpostavitvi etažne lastnine na podlagi geodetskih storitev
 • sestavi akta o oblikovanju etažne lastnine
 • urejanju medsosedskih odnosov - mejaštvo
 • pri podjemnih in najemnih pogodbah

 

 

pravna-pomoc-svetovanje